Kattungar som säljs från SE*Whitewater's är:

 Minst 12 veckor

 Vaccinerade 2 gånger

 Avmaskade vid behov

 ID-märkta

 Registrerade i SVERAK

 Dolda fel försäkrade

 Och har veterinärintyg, ej äldre än 7 dagar